กำแพงเพชร หางานกำแพงเพชร สมัครงานกำแพงเพชร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กำแพงเพชร หางานกำแพงเพชร รับสมัครงานกำแพงเพชร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กำแพงเพชร หางานกำแพงเพชร สมัครงานกำแพงเพชร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กำแพงเพชร หางานกำแพงเพชร รับสมัครงานกำแพงเพชร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กำแพงเพชร Ø
หางานกำแพงเพชร สมัครงานกำแพงเพชร รับสมัครพนักงานกำแพงเพชร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 167917 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 108970

ตำแหน่งงานว่างMaintenance Supervisor ( หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง )

ตำแหน่งงานว่างMaintenance Supervisor ( หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง )

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กำแพงเพชร คลองขลุง คลองขลุง
1. รับผิดชอบงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรโรงไฟฟ้าชีวมวลทั้งระบบ
2.จัดทำแผนการตรวจเช็คบำรุงรักษาเครื่องจักร ( Preventive Maintenance ) ตลอดจนควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผน
3.วิเคราะห์ผลการตรวจเช็ค เพื่อวางแผนการซ่อมบำรุงเชิงพยากรณ์ ( Predictive Maintenance )
4.บริหารรายการอะไหล่ที่ต้องใช้ในโรงงาน
5.ควบคุมการซ่อมบำรุงตามแผน Shutdown และ เมื่อเครื่องจักรมีปัญหา Breakdown
6.ปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
7.บริหารงบประมาณซ่อมบำรุงตามแผนประจำปี

หางานกำแพงเพชร รับสมัครงานกำแพงเพชร : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 108971

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้า

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กำแพงเพชร คลองขลุง คลองขลุง
- สามารถเดินสายไฟระบบแสงสว่างได้ , ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า , ซ่อมบำรุงงานเทคนิค ในโรงงานและสำนักงาน
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หางานกำแพงเพชร รับสมัครงานกำแพงเพชร : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 108972

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน IT / ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน IT / ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กำแพงเพชร คลองขลุง คลองขลุง
1.ติดตั้งดูแลอุปกรณ์ IT ทั้ง Hardware / Software อุปกรณ์สำนักงานในบริษัท
2.ดูแลเครื่อข่าย Network ของบริษัท Set ระบบติดตั้ง LAN และเดินสาย
3.ดูแลระบบกล้องวงจรปิด CCTV ของบริษัท
4.ดูแลซ่อมแซมแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของ Computer และ Printer ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
5.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกำแพงเพชร รับสมัครงานกำแพงเพชร : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 108973

ตำแหน่งงานว่างพนักงานห้องทดลอง , นักเคมี , Laboratory ( โรงไฟฟ้า )** ปิดรับสมัคร**

ตำแหน่งงานว่างพนักงานห้องทดลอง , นักเคมี , Laboratory ( โรงไฟฟ้า )** ปิดรับสมัคร**

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กำแพงเพชร คลองขลุง คลองขลุง
- วัดค่าน้ำในระบบโรงไฟฟ้า เพื่อวิเคราะห์สารเคมีที่ต้องใช้

หางานกำแพงเพชร รับสมัครงานกำแพงเพชร : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 108974

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าช่างไฟฟ้า , ช่างไฟฟ้า

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าช่างไฟฟ้า , ช่างไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กำแพงเพชร คลองขลุง คลองขลุง
- ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า
- เดินสายไฟ แสงสว่าง
- ติดตั้งมอเตอร์
หางานกำแพงเพชร รับสมัครงานกำแพงเพชร : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 108975

ตำแหน่งงานว่างพนักงานเดินเครื่องจักรโรงไฟฟ้า

ตำแหน่งงานว่างพนักงานเดินเครื่องจักรโรงไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กำแพงเพชร คลองขลุง คลองขลุง
- ปฏิบัติงานในโรงไฟฟ้า
- ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ บำรุงรักษา เครื่องจักร
- ควบคุมการเดินเครื่องจักรให้ได้ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกำแพงเพชร รับสมัครงานกำแพงเพชร : 4 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 108976

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถตัก / รถแบ็คโฮ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถตัก / รถแบ็คโฮ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กำแพงเพชร คลองขลุง คลองขลุง
- ขับรถตัก ตัก / ดัน วัตถุดิบในคลังสินค้า เพื่อลำเลียงวัตถุดิบเข้าโรงไฟฟ้า
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานกำแพงเพชร รับสมัครงานกำแพงเพชร : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 108977

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรเครื่องกล

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรเครื่องกล

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กำแพงเพชร คลองขลุง คลองขลุง
วางแผนและควบคุมการติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบเครื่องกล
หางานกำแพงเพชร รับสมัครงานกำแพงเพชร : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 108978

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรไฟฟ้า

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กำแพงเพชร คลองขลุง คลองขลุง
วางแผนควบคุมดูแล ติดตั้ง ซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้า
หางานกำแพงเพชร รับสมัครงานกำแพงเพชร : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 108979

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้ากะโรงไฟฟ้า

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้ากะโรงไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กำแพงเพชร คลองขลุง คลองขลุง
ควบคุมการเดินเครื่องจักรในโรงไฟฟ้า
หางานกำแพงเพชร รับสมัครงานกำแพงเพชร : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 108980

ตำแหน่งงานว่างบอร์ดคอนโทรล DCS โรงไฟฟ้า

ตำแหน่งงานว่างบอร์ดคอนโทรล DCS โรงไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กำแพงเพชร คลองขลุง คลองขลุง
ควบคุมการสั่งการ เครื่องจักร ในโรงไฟฟ้า ผ่าน DCS
หางานกำแพงเพชร รับสมัครงานกำแพงเพชร : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 133574

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการ,ผู้ช่วยผู้จัดการโรงไฟฟ้า

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการ,ผู้ช่วยผู้จัดการโรงไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กำแพงเพชร คลองขลุง คลองขลุง
1. กำหนด ทบทวน และปรับปรุงแผนงานในการบริหารโรงไฟฟ้า ให้สอดคล้องเป้าหมายองค์กร
2. วางแผนงานการผลิตและใช้ทรัพยากรในการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3. วางแผน กำกับดูแล และติดตามผลการบริหารงานประจำวันของหน่วยงานต่างๆ ในความรับผิดชอบให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
4.วางแผนกลยุทธ์ในการบริหารโรงงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
5.ทบทวนและปรับปรุงแผนงานในการบริหารโรงไฟฟ้าเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
6.กำกับดูแลพนักงานภายในโรงไฟฟ้าให้ปฏิบัติตามหน้าที่ Job Description และ Work Instruetion ของแต่ละตำแหน่ง
7.ศ
หางานกำแพงเพชร รับสมัครงานกำแพงเพชร : 4 เดือนที่ผ่านมา
หางานกำแพงเพชร สมัครงานกำแพงเพชร รับสมัครพนักงานกำแพงเพชร
กำแพงเพชร ฝึกงานกำแพงเพชร งานชั่วคราวกำแพงเพชร งานนอกเวลากำแพงเพชร งานประจำกำแพงเพชร งานราชการกำแพงเพชร งานต่างประเทศกำแพงเพชร งานอื่นๆกำแพงเพชร
หางานกำแพงเพชร สมัครงานกำแพงเพชร รับสมัครพนักงานกำแพงเพชร
กำแพงเพชร ฝึกงานกำแพงเพชร งานชั่วคราวกำแพงเพชร งานนอกเวลากำแพงเพชร งานประจำกำแพงเพชร งานราชการกำแพงเพชร งานต่างประเทศกำแพงเพชร งานอื่นๆกำแพงเพชร